Horyzontalne przewierty sterowane oraz przeciski na terenie województwa pomorskiego
+48 790-220-689
przewierty gdańsk

Horyzontalne przewierty sterowane

Realizujemy przewierty sterowane w warunkach trudnych

szybka realizacja 24/7

Dzięki wykorzystywanej przez nas technice, możliwe jest wyeliminiowanie wielu prac, które generują problemy, są czasochłonne i generują dodatkowe koszty, jak np. zajęcia pasów drogowych, konieczność odtwarzania do pierwotnego „stanu” wyglądu terenu.

do 20m głębokości

Realizujemy przewierty sterowane w warunkach trudnych w miejscach silnie zurbanizowanych, gdzie występuje duże natężenie infrastruktury podziemnej.

doświadczenie

RemProConcept specjalizuje się w wykonywaniu sterowanych przewiertów horyzontalnych. Posiadamy bogate doświadczenie a nasze wykwalifikowane brygady zrealizowały dużą ilość róznego typu przewiertów sterowanych.

Wykonujemy przewierty pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, elektryczne:

 • pod drogami, chodnikami, torami bez konieczności niszczenia nawierzchni i wstrzymywania ruchu
 • pod rzekami, stawami, skarpami i bagnami
 • w miejscach, w których niemożliwe jest naruszenie architektury krajobrazu
 • w silnie zurbanizowanych centrach miast
 • w miejscach gdzie przebiega gęsta struktura instalacji podziemnych (kable, wodociągi, gazociągi, światłowody)

przewierty sterowane

 • do Ǿ 90 mm 45-60 zł/mb
 • Ǿ 100 - Ǿ 125 mm 50-70 zł/mb
 • Ǿ 140 - Ǿ 160 mm 75-135 zł/mb
 • Ǿ 180 - Ǿ 200 mm 115-145 zł/mb
 • Ǿ 225 - Ǿ 250 mm 145-200 zł/mb
 • Ǿ 280 - Ǿ 315 mm 220-260 zł/mb

przewierty sterowane paraboliczne

 • do Ǿ 90 mm 65-80 zł/mb
 • Ǿ 100 - Ǿ 125 mm 75-90 zł/mb
 • Ǿ 140 - Ǿ 160 mm 90-180 zł/mb
 • Ǿ 180 - Ǿ 200 mm 150-200 zł/mb
 • Ǿ 225 - Ǿ 250 mm 180-280 zł/mb
 • Ǿ 280 - Ǿ 315 mm 250-320 zł/mb

Wszystkie zlecenia i prace wyceniamy indywidualnie . Podany wyżej cennik ma jedynie charakter informacyjno-orientacyjny.

Nasze referencje

Przeciski

Dzięki wykorzystaniu metody przecisków pneumatycznych możliwe jest wykonanie przejść bez przymusu wykonywania wykopu niezbędna jest tylko studnia odbiorcza i nadawcza. Długość przecisku może dochodzić do 30mb.

Wykonujemy przeciski min. pod następującymi elementami:

 • jezdniami
 • chodnikami i ciągami pieszymi
 • torami kolejowymi
 • tereny zielone
 • rowy
 • innymi elementami

Przeciski nie powodują ingerencji w środowisko naturalne, nie wpływają na zakłócenia ruchu pojazdów, a przede wszystkim pozwalają wyeliminować koszty związane z naprawą nawierzchni. Mogą być wykonywane w płaszczyźnie poziomej bądź pod dowolnie wybranym kątem.

Przeciski pneumatyczne

 • do ø 100 mm 45 zł/mb
 • ø 110 mm 55-80 zł/mb
 • ø 125 mm 60-90 zł/mb
 • ø 140 mm 90-150 zł/mb
 • ø 160 mm 100-160 zł/mb

wbijanie rur stalowych

 • ø 150 mm 110-150 zł/mb

W/W ceny podlegają nagocjacji i są uzależnione od ilości zleconych prac.